Javne nabavke
Home / 2017 / Avgust

Mjesečna Arhiva: Avgust 2017

Elektronske trgovačke vage

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5058      Datum: 22.08.2017. Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno …

Opširnije »

Četke za autočistilicu

OBRAZAC1 Naručilac: JP “Komunalno” Broj: 5040      Datum: 21.08.2017 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić …

Opširnije »

Maziva, ulja i sredstva za podmazivanje

OBRAZAC1 Naručilac: JP “Komunalno” Broj: 4945      Datum: 14.08.2017   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ___ ) , ______(naručilac)_____ dostavlja …

Opširnije »