Javne nabavke
Home / 2018 / Septembar

Mjesečna Arhiva: Septembar 2018

HTZ Rukavice

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5213   Mjesto i datum:  Nikšić 19.09.2018 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja ZAHTJEV …

Opširnije »