Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti (strana 2)

Nabavke male vrijednosti

Djelovi za MAN 12-180

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5899 Mjesto i datum: Nikšić 23.10.2018 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja …

Opširnije »

Rezervni djelovi za FAP

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5895 Mjesto i datum: Nikšić 23.10.2018 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja …

Opširnije »

Fiksna telefonija i internet

OBRAZAC1 Naručilac:  JKP Komunalno Nikšić Broj: 5814   Mjesto i datum:  17.10.2018. Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja …

Opširnije »

HTZ obuća-čizme i cipele

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5788 Mjesto i datum: Nikšić 16.10.2018 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja ZAHTJEV …

Opširnije »

HTZ Rukavice

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5213   Mjesto i datum:  Nikšić 19.09.2018 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja ZAHTJEV …

Opširnije »

Osposobljavanje, pregled i ispitivanje

OBRAZAC 1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 4596      Mjesto i datum  Nikšić 14.08.2018.   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , …

Opširnije »

Sredstva za odžavanje higijene

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 3113      Mjesto i datum  Nikšić 31.05.2018. Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno …

Opširnije »

Rekonstrukcija mokrog čvora

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 2312      Mjesto i datum  Nikšić 25.04.2018   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP …

Opširnije »