Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti (strana 3)

Nabavke male vrijednosti

Zahtjev za cement

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 1929      Mjesto i datum:  Nikšić 04.04.2018   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno …

Opširnije »

Zahtjev za željezo, armaturu …

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 1884      Mjesto i datum:  Nikšić 03.04.2018   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP …

Opširnije »

Betonski blokovi

  OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 1847      Mjesto i datum  Nikšić 02.04.2018   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , …

Opširnije »

 Točkići za kontejner

Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 1626      Mjesto i datum:  Nikšić  22.03.2018. Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja …

Opširnije »

Boja i ostali materijal za signalizaciju

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1338      Mjesto i datum  Nikšić 08.03.2018.   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017) , JKP …

Opširnije »