Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti (strana 6)

Nabavke male vrijednosti

Izgradnja mokrog čvora i stražare

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 5681     Mjesto i datum  Nikšić 18.09.2017 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) , JKP …

Opširnije »

Parkovske klupe

OBRAZAC 1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj: 5577      Mjesto i datum: 13.09.2017  Nikšić Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja ZAHTJEV …

Opširnije »

Fiksna telefonija i internet

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić_ Broj:  5549       Datum:  12.09.2017   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno …

Opširnije »

Akumulatori za motorna vozila

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5199  Datum: 29.09.2017.   Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić …

Opširnije »

Elektronske trgovačke vage

OBRAZAC1 Naručilac: JKP Komunalno Nikšić Broj: 5058      Datum: 22.08.2017. Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno …

Opširnije »

Četke za autočistilicu

OBRAZAC1 Naručilac: JP “Komunalno” Broj: 5040      Datum: 21.08.2017 Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017___ ) , JKP ,,Komunalno Nikšić …

Opširnije »