Javne nabavke

Elektronske-trgovačke vage

  • Obavještenje o ishodu postupka
  • Ugovor
  Ugovor 

Oko admin

Provjerite takođe

Fiksna telefonija i internet

OBRAZAC1 Naručilac:  JKP Komunalno Nikšić Broj: 5814   Mjesto i datum:  17.10.2018. Na osnovu člana 30  Zakona …