Javne nabavke

Rezervni djelovi za autočistilicu, četke za čišćenje kolovoza

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6096  
Mjesto i datum:  Nikšić 30.10.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) , JKP ,,Komunalno Nikšić dostavlja 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:  040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: komunalnonk@t-com.me Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Rezervni djelovi za autočistilicu, četke za čišćenje kolovoza

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 9.000 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Četka valjkasta duga Dužina četke je 74,5 cm
Dužina stranice kocke kroz koju ide nosač četke je 4,5 cm
Precnik plastičnog kruga je 14 cm a prečnik od žice do žice je 40 cm

kom

13

2. Četke valjkaste kratke Dužina četke je 40 cm
Dužina stranice kocke kroz koju ide nosač četke je 4,5 cm
Precnik plastičnog kruga je 14 cm a prečnik od žice do žice je 30 cm

kom

11

3. Četke tanjiraste Četka ima 4 reda žica od 26 cm dužine.
Spoljni red je od plastičnih zica i sastoji se od 71 rupe a kroz svaku rupu prolazi po 10 plastičnih žica.
Sledeća 3 reda su od metalnih žica.
Prvi red metalnih žica ima 56 rupa a kroz svaku rupu prolazi 12 žica.
Drugi red metalnih žica ima 48 rupa i kroz svaku rupu prolazi 12 žica.
Poslednji red metalnih žica ima 40 rupa i kroz svaku rupu prolazi 12 žica.
Spoljni prečnik od žice do žice je 77 cm a unutrašnji 59 cm
Spoljni prečnik tanjira (držača četke) je 45 cm a unutrašnji 20 cm

kom

16

4. Male pločaste četke za
usisnik
Dužina 250mm, širina 120mm i
debljina 10mm

kom

12

.

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • Rok isporuke robe- 30 dana od dana zaključenja ugovora. F-co magacin kupca

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                    broj bodova       100  

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 05.11.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb.

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Pletivo je potrebno da bude gusto na svim četkama.

 

Službenik za javne nabavke                                                      Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                    M.P.                              _________________________________

 

Datum

30 10 2018 - 05 11 2018

Vrijeme

10:00 - 14:00

Cijena

9,000.00€

Lokacija

Nikšić
Zgrada JKP Komunalno, Dragice Pravice bb
JKP Komunalno Nikšić

Organizator

JKP Komunalno Nikšić
Telefon
+ 382 40 246 472
Email
komunalnonk@t-com.me
Website
www.komunalnoniksic.me

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.