Javne nabavke
Home / O nama

O nama

Datum osnivanja preduzeća: 09.05.1990. godine (Ranije preduzeće radilo u sastavu RO za komunalnu djelatnost – Nikšić)

Djelatnost preduzeća: Sakupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada, održavanje čistoće ulica, trotoara, trgova, zelenih i drugih površina, uređenje javnih površina, čišćenje gradskih, prigradskih i lokalnih puteva od snijega i leda, pijačne usluge i pijačna djelatnost, pogrebne usluge i pogrebna djelatnost.

 • Broj radnika: 161
 • Broj korisnika komunalnih usluga: 1.100 pravnih lica i 15.369 domaćinstava
 • Dnevna količina lagerovanog otpada: 350 – 400 mili cca 53 t.
 • Broj kontejnera: 488 komada 1,1 m3i 36 komada 5 m3
 • Broj raspoloživih vozila za odvoz komunalnog otpada:
 • 4 autopodizača za odvoz kontejnera 5 m3
 • 8 kamiona za pražnjenje kontejnera 1,1 m3
 • Organizaciona struktura preduzeća: Sektor za tehničko-operativne poslove, Ekonomski sektor i Pravni sektor
 • Osnivač preduzeća:  SO Nikšić

Žiro računi JKP-a:

 • 535-3024-28 (Prva banka Crne Gore),
 • 555-2678-69 (Addiko banka),
 • 540-4569-18 (Erste banka),
 • 530-19743-51 (NLB Montenegro banka),
 • 525-3497-29 (Komercijalna banka AD Budva),
 • 510-58160-63 (Crnogorska komercijalna banka),
 • 520-14398-46 (Hipotekarna banka).
 • 550-15403-46 (Societe Generale banka).
 • 565-2148-45 (Lovćen banka)