Javne nabavke
Home / Nabavke male vrijednosti / Vozilo za odvoz komunalnog otpada-korišćeno

Vozilo za odvoz komunalnog otpada-korišćeno

OBRAZAC1
Naručilac: JKP Komunalno Nikšić
Broj: 6191
Mjesto i datum: Nikšić 02.11.2018

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o  sadržaju  akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/2017 ) ,   dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JKP,,Komunalno Nikšić” Lice/a za davanjeinformacija: Zarubica Milan
Adresa: ul.Dragice Pravice bb Poštanskibroj: 81400
Sjedište: Nikšić PIB:  02000857
Telefon:   040/246-541   067/887-008 Faks: 040/246-472
E-mail adresa: jkpnkkomercijala@gmail.com Internet stranica: www.komunalnoniksic.me

 

II  Predmet nabavke:

  • robe

 

III Opis predmeta nabavke:

  • Vozilo za odvoz komunalnog otpada-korišćeno

 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

  • Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.990 €;

 

Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.

Opis predmeta nabavke,  odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1. Vozilo za odvoz komunalnog otpada-korišćeno Dužina vozila od 6500 mm do 7000 mm,
Širina vozila do 2000 mm do 2500 mm,
Visina 3200mm do 3500mm,
Najveća dopuštena masa od 11500kg do 12000 kg,
Dopuštena nosivost od 2500 kg do 3000kg,
Masa praznog vozila od 9000kg do 9300kg,
Vrsta goriva – dizel,
Zapremina motora od 5800 cm3 do 6000 cm3,
Snaga motora od 170 kW do 180 kW,
Euro 3 minimum,
Broj osovina-2,
Broj pogonskih osovina-1,
Godina proizvodnje minimum 2004 god,
Karoserija- zatvorena sa dodatnim uređenjem,
Namjena- za komunalne potrebe,
Nadogradnja- roto pres zapremine 12 m3,
Broj sjedećih mjesta-3,
Dimenzije pneumatika- 11R 22.5
kom 1

 

VI Način plaćanja

 – Virmanski
.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

  • isporuka mora biti izvršena najkasnije u roku od 10 dana od  zaključivanja ugovora Isporuka se vrši F-co magacin kupca.

 

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  • najniža ponuđena cijena                                                                 broj bodova      100   

 

IX  Rok i način dostavljanja ponuda

  • Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 06.11.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

  • neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul.Dragice Pravice bb.
  • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. Dragice Pravice bb

 

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

  • Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 4 dana od dana prijema ponuda.

 

XI Druge informacije

Vozilo mora biti tehnićki ispravno i spremno za registraciju kao i nadgradnja. Ako ponuđač ponudi vozilo koje mora da se uvozi, obavezan je da dostavi sva dokumenta neophodna za registraciju vozila kao i  dokument ,,EURO 1” o porijeklu vozila.

 

Službenik za javne nabavke                                                       Ovlašćeno lice naručioca

 

______________________                  M.P.                   ______________________________

Oko admin

Provjerite takođe

Hidraulična crijeva

OBRAZAC1 Naručilac JKP Komunalno Nikšić Broj 1312   Mjesto i datum Nikšić 11.03.2019 Na osnovu člana …